1. Головна
  2. /
  3. Звіт директора

Звіт директора

Про підсумки 2020-2021 навчального року,

завдання на новий 2021-2022 навчальний рік

Закінчився 2020-2021 навчальний     рік. У своїй діяльності, як директор школи, я керувалась посадовими обов’язками, основними правовими нормативними документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти. Вважаю, що головним завданням школи є надання якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Це вміння висловлювати власну думку усно і письмово, читати з розумінням, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, вміння керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми. Це все є в освітній програмі, що реалізується у нашому закладі.  Освітня програма  спрямована на  формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання любові до природи, розвиток національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства, формування загальної культури, адаптація особистості до життя в суспільстві, виховання поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави, створення  основи для усвідомленого вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм, формування потреби до самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення.

Наш педагогічний колектив вважає найважливішим завданням  допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати її пізнавальні творчі потреби. Результати роботи нашого закладу свідчать про те, що у школі працюють професіонали своєї справи, це підтверджується результатами успішності здобувачів освіти за навчальний рік, результатами зовнішнього незалежного оцінювання та досягненнями учнів в різноманітних районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах та змаганнях.

Прийняті управлінські рішення сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи школи, серед яких на першому місці залишається створення комфортних умов навчання для учнів та надання якісної освіти, виховання та реалізації особистості. На кінець навчального року  в школі навчалося 269 учнів: 1-4 кл. – 122 учня,  5-9 кл. – 120 учнів, 10-11 кл. – 27 учнів.   

У минулому навчальному році працювало 23 педагогічних працівника. З них: педагогічне звання «старший вчитель» мають 4 вчителя, вчителів вищої категорії – 5, вчителів І категорії – 5,  вчителів ІІ категорії – 4, спеціалістів – 9. 

Що стосується успішності, то наслідками І семестру 2020-2021 навчального року  учнів з оцінками високого рівня було – 25%  , достатнього – 44%, середнього – 28% , початкового – 3%.   Аналізуючи річні оцінки ми маємо 32% учнів, які отримали оцінки високого рівня, 43% – достатнього, 24% – середнього, 1% –  початкового.

Порівняльний аналіз загальних результатів успішності протягом навчального року по школі свідчить про зменшення  кількості учнів з оцінками початкового рівня , а з  оцінками високого кількість учнів збільшилась з 25 % до 32%.  Якщо порівнювати якість знань за підсумками 2019-2020 навчального року та 2020-2021 навчального року, то вона дещо знизилась з 53% до 49%. На кінець навчального року школу закінчило 15 відмінників, 15 відмінників було і 2019, 2020 році. За підсумками навчального року учень 11 класу Муследінов Алім отримав срібну медаль. На зовнішньому незалежному оцінюванні  він тримав дві оцінки високого рівня з математики та біології. Слід відзначити, що в цьому навчальному році наші учні 11 класу добре зарекомендували себе на зовнішньому незалежному оцінюванні, отримали три оцінки високого рівня, 20  достатнього рівня. Всі учні, які складали ЗНО,  стали  студентами вищих навчальних закладів, чотири з них будуть навчатися на бюджетній формі навчання.

Результатом роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями  у 2020-2021  навчальному році є  результативна участь здобувачів освіти у різноманітних конкурсах і змаганнях.

У районних змаганнях  з легкоатлетичного кросу  учениця 11 класу Асанова Е. під керівництвом учителя фізичної культури Ярошевського Д.В. виборола І місце (дистанція 1500м).

Переможцем районного етапу конкурсу «Карусель мелодій» стала учениця 7-б класу Мурзаєва М. (ІІІ місце).

У районному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» ІІІ місце посіла учениця 11 класу Грибкова А. (керівник Муследінова Д.Ф.).

Переможцями районних та обласних етапів Всеукраїнського юнацького фестивалю   «В об’єктиві натураліста. Збереження біорізноманіття»:

 – учениці 11 класу Асанова Е. і Коваленко А. (І / ІІ місця, керівник Ярошевський Д.В.);

 – учениці 5-А класу Надрага О., Курочка М. (І / І місця, керівник Асатрян С.А.);

 – учень 9 класу Щичко Н. (І / ІІІ місця, керівник Соловянчик Н.Ю.).

У районному етапі конкурсу «Таврійський барвограй» у номінації «Декоративно – ужиткове мистецтво» учень 4-б класу Захаров Д. посів І місце (керівник Соловянчик Н.Ю.).

В обласній екологічній акції «Збережемо первоцвіти» І місце в районному етапі виборов учень 5-а класу Таранов А. (керівник Асатрян С.А.) і учні 3-а класу Ібрагімов Т. та Ебубекір Ю. (керівник Пестрецова Д.В.).

Учениця 5-а класу Рубан А. (керівник Асатрян С.А.) і учень 4-б класу Захаров Д. (керівник Соловянчик Н.Ю) стали переможцями районного етапу обласної екологічної акції «Допоможемо зимуючим птахам».

У фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту «Юний дослідник»  ІІ місце виборола учениця 5-а класу Курочка М. Тема дослідницької роботи «Топоніміка як джерело дослідження історико-географічних об’єктів рідного краю», номінація «Народознавство та краєзнавство» (керівники Асатрян К.С., Асатрян С.А.).

Хочу подякувати вчителям, які багато уваги приділили  позакласній роботі  з дітьми. Дуже приємно, що серед них наші молоді вчителі Ярошевський Д.В., Асатрян С.А., Пестрецова Д.В., які розвивають в учнів творчий сучасний підхід до освіти, витрачають свій особистий час, швидко реагують на поставлені цілі.

Належна робота здійснювалась у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки, яка була організована згідно з графіком. План курсової перепідготовки виконано. З  2020 року  учителі школи мали змогу самостійно обирати курси підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн-платформах, а під час карантину значна частина вчителів підвищила кваліфікацію онлайн, про що є відповідні сертифікати.

Протягом минулого навчального року зріс рівень педагогічної майстерності учителів школи. За підсумками атестації підвищили кваліфікаційну категорію наступні вчителі: Ковальов С.О. отримав ІІ кваліфікаційну категорію, Чуприна О.І. – другу кваліфікаційну категорію, Веселова К.С. – другу кваліфікаційну категорію. 

У 2020-2021 навчальному році були  організовані всі необхідні заходи щодо атестації педагогічних працівників. Атестація пройшла згідно з планом. Проведено ряд відкритих уроків, позакласних заходів, виховних заходів  учителями, які атестувалися.

У минулому навчальному році зусилля адміністрації школи були направлені на практичне втілення елементів сучасних педагогічних технологій у роботу учителів, допомогу педагогічним працівникам, особливо молодим спеціалістам, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, втіленню інновацій, узагальненню напрацювань колективу, методичних об’єднань.

Звісно, педагогічний колектив школи працював над рзв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до освітньої програми школи, робочого навчального плану на навчальний рік, чинних програм Міністерства освіти і науки України. У школі здійснюється розгалужена допрофільна  і, впроваджена на основі вивчення запитів учнів, їхніх батьків, а також з урахуванням кваліфікації педагогічних працівників  та матеріальної бази, профілізація старшої  школи (філологічний (українська мова та література) профіль).

Особлива увага приділяється вивченню школярами предметів, які вони складатимуть на ЗНО. З цією  метою у 10,11 класах запроваджено факультативи з історії України (учитель Тутова І.Д.), біології (Косова Г.О). Щоб задовольнити потреби дітей кримськотатарської національності, у  варіативній частині додатково відведено години, використані на вивчення кримськотатарської  мови (учитель Муследінова Д.Ф.). Мову корінного народу – російську –  вивчають усі здобувачі освіти, які виявили бажання.

 Заступником директора з навчально-виховної роботи Асатрян К.С. постійно здійснювався аналіз виконання навчальних програм, вивчалася система роботи вчителів, які підлягали черговій атестації, контроль за веденням класних журналів.

Протягом року на контролі адміністрації перебували такі питання, як дотримання проти епідеміологічного режиму, пов’язаного з COVID-19,  виконання всіма працівниками санітарних правил та правил техніки безпеки, на постійному контролі перебували питання внутрішньошкільного життя закладу, організація контролю за виконанням урядових рішень у галузі освіти, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Генічеської міської ради, власних наказів та річного плану роботи школи.

Усі інновації і реформи починаються з початкової школи. Наші вчителі початкових класів свою діяльність спрямовують на створення творчої атмосфери, на модернізацію форм засобів навчання і виховання дітей. Класні приміщення, де навчалися учні 2-4  класів, оснащено меблями, у тому числі одномісними партами, комп’ютерною технікою: ноутбуками для учителів, принтерами, проекторами, ламінаторами, телевізорами. Все це буде придбано у найближчий час і для наших першокласників. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.  Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей в парах, малих групах, а також індивідуально, облаштовано навчальні осередки. Є куточки відпочинку, усамітнення, змінні тематичні осередки,  зони художньої творчої діяльності. 100% педагогів початкових класів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra.

Позитивним є  те, що в нашій початковій школі працюють творчі учителі. Наприклад, відвідуючи уроки Чуприни О.І., яка атестувалась у цьому навчальному році, члени атестаційної комісії побачили, який високий рівень методичної  підготовки має вчителька, які цікаві уроки вона проводить, досягаючи гарних результатів. У початковій школі стабільно високий відсоток учнів, які мають   високий, достатній і середній рівні, що свідчить про індивідуальний підхід та доцільність використання додаткових годин учителями.

 Здійснюючи моніторинг якості освіти  у 5-11 класах за предметами можна зробити висновок, що найвищі показники якості знань маємо з української  мови і літератури (Асатрян К.С., Бригадир Т.І., Асатрян С.А.), з історії (Тутова І.Д.),із зарубіжної літератури (Муследінова Д.Ф., Решетникова М.А.),  географії (Косова Л.О.) та іноземної мови (Рубан Н.М.).  Високі відсотки якості знань із предметів естетичного циклу (Соловянчик Н.Ю., Полиннікова С.А.), стабільно високими є показники з інформатики (Чебоненко Н.І., Ковальов С.О.) і фізичної культури (Ярошевський Д.В.). У той же час найбільше  учнів з низьким рівнем знань із математики (Жеріхова Ю.В.), проте варто відзначити, що у минулому навчальному році кількість учнів, які навчалися на оцінки низького рівня, було більше, це свідчить про те, що вчитель математики Жеріхова Ю.В. дещо посилила індивідуальну роботу з учнями.

Найвища якість знань в учнів 5-а класу – 79%, 7-а – 61%. Це є заслугою як вчителів, так і класних керівників.

Нажаль, аналізуючи успішність учнів середньої та старшої школи, ми бачимо, що є учні, які мають по одній оцінки середнього та низького рівнів. Це свідчить про недостатню увагу до учнів з боку вчителів, класних керівників, недостатній індивідуальний підхід.

Класним керівникам  5 – 9  класів  слід тримати на постійному контролі  успішність учнів, підтримувати тісний зв’язок із батьками з метою вчасного врегулювання ситуації.

Особливість 2020-2021 навчального року – це тривалий карантин та дистанційне навчання, які стали викликом для всіх нас: вчителів, батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників: учителів, батьків, учнів. Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників як серед дітей, так і серед їхніх батьків. Найголовнішим було налагодити співпрацю між учнями, вчителем, батьками. Щоб вони почули одне одного. Карантин виявив проблеми, а нам усім разом треба навчитися їх вирішувати, бо дистанційне навчання можливе і в цьому навчальному році.  Карантини в школі були введені з 18.03 по 30.04.2021 року, а освітній процес був організований з використанням дистанційного навчання. Для здійснення обміну навчальними матеріалами кожний вчитель самостійно обирав форми, методи, технології і засоби навчання, що відповідають освітній програмі із застосуванням будь-яких засобів, пристроїв та інструментів. Якщо у 2019-2020 році більшість учителів працювало в ВАЙБЕРі,  то в минулому навчальному році – в РУМі та в ЗУМі.  Розклад занять та робочий час вчителів під час дистанційного  режиму було встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять  та поточного режиму роботи школи. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі у зручний для вчителя спосіб. Всіх батьків учнів було проінформовано про особливості освітнього процесу в період карантину, визначені форми зворотнього зв’язку із учнями та їх батьками. Для спілкування під час дистанційного навчаннія використовувались електронна пошта, чати, відеоуроки, різноманітні освітні платформи.  Під час спілкування з батьками адміністрація школи зробила висновок, що організація дистанційного навчання у  школі здійснювалась задовільно, але батьки, звісно, більш задоволені очною формою навчання.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактика травматизму дітей в побуті та  під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до законів Украни «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань.

Постійно проводяться інструктажі з охорони праці як з працівниками, так і з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. У школі проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні канікул, поточні бесіди. В закладі встановлена пожежна сигналізація, відеоспостереження, укладено договір з охоронним агентством «Дозор».

Щорічно покращується матеріальна база школи. В минулому навчальному році були придбані одномісні парти для НУШ за бюджетні кошти, за кошти Щасливцівської сільської ради – 10 комп’ютерів для комп’ютерного класу, 5 ноутбуків.

При підготовці до нового навчального року проведено ремонт кабінетів та класних кімнат за бюджетні, спонсорські   та  батьківські кошти.

Здійснено штукатурку коридору ІІ поверху. (будівельні матеріали придбані спонсором ПП Сейтяг’яєвою Л.А.)покладено кахель у коридорі І поверху ІІІ корпусу, поклеєні шпалери у коридорі ІІ корпусу,   зроблено ще один комп’ютерний клас. Проводяться роботи по створенню волейбольно-баскетбольного майданчика на суму 49 тис. грн.. за рахунок спонсора ПРАТ «Волна».

За бюджетні кошти придбані антисептичні засоби, також дезінфікуючи та миючи засоби для посуду та підлоги. Планується найближчим часом придбання електрорушників.

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання. Тому адміністрація закладу звертала увагу на створення належних умов для харчування учнів, докладала зусиль, щоб дітям хотілось харчуватися у шкільній їдальні. Контролюється належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні  , дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчується підписом керівника щоденне меню, здійснюється контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні з умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв. Намагаємося організувати зручний режим харчування всіх учнів школи, враховуючи  кількість учнів та пропускну можливість їдальні. 

 В минулому навчальному році учні харчувались за батьківські кошти та  70 учнів школи харчувались безкоштовно за рахунок коштів Щасливцівської сільської ради, 17 учнів за бюджетні кошти, це діти з категорійних сімей.

Протягом навчального року класними керівниками та учителями – предметниками проведено  різноманітні виховні заходи: «Кібербулінг», «Безпека в Інтернеті»  (1-11класи, класні керівники), у жовтні проведено Місячник морально-правового виховання, Тиждень спорту і здоров’я (вересень, Ярошевський Д.В.), Тиждень безпеки дорожнього руху (березень), Місячник «Здоровий спосіб життя» (березень), місячник «Екологічне виховання» (квітень), конкурси дитячого малюнка, конкурс малюнка на асфальті «Моя школа», «Знай правила дорожнього руху», «Пожежний номер 101»  (4-6  класи, Муследінова Д.Ф.), бесіди про карантинні заходи, екскурсії по рідному краю (5-ті класи, Соловянчик Н.Ю., Асатрян С.А., Бригадир Т.І.), екологічні спостереження (Соловянчик Н.Ю., Асатрян С.А., Косова А.О.), дидактичні, розвиваючи  ігри (1-4 класи,учителі початкових класів). Проведено заходи, які  допомагають формувати у дітей пріоритетність ведення здорового способу життя, знайомлять  з основними принципами  життєдіяльності людини в природному й соціальному середовищі, спрямованими на збереження життя й зміцнення здоров’я; навчають  методам самозахисту в умовах існування загрози для життя, в умовах пандемії. На жаль, у зв’язку з проти карантинними заходами, пов’язаними з COVID-19, не проводились походи, мало проводилось екскурсій, які так полюбляють наші діти.

Основними недоліками у виховній роботі є те, що у закладі не працюють органи учнівського самоврядування. На це питання зверталась увага при проведенні самоаналізу школи. Є пропозиції щодо організації учнівського самоврядування у цьому навчальному році.

Потребує більшого контролю відвідування учнями навчальних занять. А класним керівникам слід більше уваги приділяти формуванню колективізму, небайдужості, естетичних смаків, культури поведінки та вмінню виступати перед аудиторією; продовжити роботу з протидії булінгу, вихованню здорового способу життя, профілактики наркоманії, куріння та патріотичному вихованню.

Аналізуючи результати самоаналізу школи, треба звернути увагу на те, що більшість батьків (44,4%) задоволено, або переважно задоволено (43,5%)  разом 87,9% організацією освітнього процесу. Переважна більшість учасників освітнього процесу (58,8%) педагогів і батьків, 51,5 % учнів задоволені умовами харчування у школі.

За результатами опитування переважна більшість учасників  освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом закладу освіти (75% учнів).  Проте є багато питань і проблем, поставлених батьками і учнями, які потребують нагального вирішення.  Наприклад, це стосується гурткової роботи. Батьки пропонують розширити сітку гурткової роботи: ввести гуртки театральні, танцювальні,  спортивні. Тому в цьому навчальному році введено гуртки такі, як шахи, театр веселих ляльок. У подальшому плануємо збільшення кількості гуртків. У адміністрації школи буде постійно на контролі, як і завжди, питання результативності гурткової роботи.

Найбільша кількість дітей відвідують спортивний гурток «Волейбол» (керівник Ярошевський Д.В.)

Яким буде наступний навчальний рік?  Важко відповісти на це запитання. Ми всі розуміємо, що можливе дистанційне навчання, якщо буде складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. Проте  я маю надію, що набутий нами досвід вирішення  освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. У новому навчальному році педагогічний колектив буде працювати над створенням рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, над оновленням змісту і форм організації навчального-виховного процесу, спрямованого на особистісну орієнтацію, на формування загальнолюдських та національних цінностей,  формування здорового способу життя, розвиток творчого потенціалу дітей і педагогів. А орієнтація на здоровий спосіб життя буде відбуватися у всіх ланках навчально-виховного проц

Людям із порушенням зору