1. Головна
  2. /
  3. Методична робота

Методична робота

         Методична робота у Щасливцівському ліцеї – це комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на зростання  творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. Для якісної організації науково- методичної роботи з педагогічними кадрами у школі є необхідна зовнішня і внутрішня інформація (нормативні документи, науково-методична література, посібники, матеріали періодичної преси, інтернет-ресурси). Адміністрація школи володіє достатньою інформацією щодо організації науково-методичної роботи.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям  у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь.

Планування науково – методичної роботи будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів,  їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково – методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу,  освітніх потреб суспільства, науково – методичної проблеми школи й відображене в річному плані роботи закладу.

У методичній роботі враховано індивідуальні  (діагностування, наставництво, самоосвіта,  конкурс «Учитель року»,  атестація, індивідуальні консультації,  співбесіди, творчі звіти,  практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в  позакласній роботі ),  групові (методичні об’єднання,  динамічні групи) та  загальношкільні форми роботи (педради, інструктивно – методичні наради, методичні виставки, предметні декади, педагогічні читання, „круглі столи”, огляд методичної літератури). 

Керує науково-методичною роботою методична рада школи, до складу якої включено  керівників шкільних методичних об’єднань. Її засідання проводяться згідно з планом, який затверджується на початку нового навчального року. Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі є шкільний методичний кабінет. Його головна мета – створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної майстерності та самоосвіти.

Методичні об’єднання  – головна форма науково – методичної роботи школи. Їх діяльність спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів; постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього  процесу ; обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання  й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики; створення умов для самоосвіти вчителів,  здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

    Засідання методоб’єднань учителів проходять 4-5 разів на рік. Плани роботи методоб’єднань змістовні, конкретні, відповідають сучасним вимогам. Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО  та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності методичних ланок.

Колектив закладу у 2021-2022 навчальному році продовжує роботу над єдиною науково-методичною проблемою  «Компетентнісний підхід та  особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». Для реалізації проблеми накреслені головні завдання й пріоритети в діяльності педагогічного колективу на навчальний рік. Проблеми, над якими працюють учителі МО, тісно пов’язані із загальношкільною проблемою.

Методичні об’єднання вчителів ОЗ Щасливцівського ліцею

Методичне об’єднанняП.І.Б. керівникаКількість членів методичного об’єднання  Тема, над якою працює методичне об’єднання
Початкові класиЧуприна Оксана Ігорівна  7  «Формування  компетентностей здобувачів освіти в сучасному середовищі в умовах НУШ. Партнерство між всіма учасниками освітнього процесу»
Методичне об’єднання гуманітарного циклу  Бригадир Тамара Іванівна9«Впровадження в освітній процес інноваційних технологій»
Методичне об’єднання природничо-математичного циклу  Жеріхова Юлія Віталіївна7«Формування ключових компетентностей школярів як основа для успішної самореалізації особистості у майбутньому»
Методичне  об’єднання класних керівників  Муследінова Діляра Фікретівна17«Компетентнісний підхід та  особливості соціалізації особистості у виховному процесі в умовах створення єдиного освітнього простору»

14 квітня 2021 року у Щасливцівському ЗЗСО відбувся районний вебінар учителів інформатики за темою ” Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес Нової української школи”. Учитель інформатики Чебоненко Наталія Іванівна висвітлила це питання і презентувала урок у 3 класі «Тексти та текстовий редактор»

План семінару

  1. Привітання учасників семінару.                              

                 Заступник з навчально – виховної роботи Асатрян К.С.

  •  Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в освітній процес Нової української школи

                  Учитель інформатики Чебоненко Н.І.

  • Підсумковий урок  з теми: «Тексти та текстовий редактор» 3 клас             

                  Учитель інформатики Чебоненко Н.І.

4.  Рефлексія

        Посилання на матеріали семінару:        https://padlet.com/nataschachebonenko/twx8fd34tcb728av

Педагогічна рада” «Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі навчального закладу. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання»

Педагогічна рада” Про впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою підвищення якості навчання”

Людям із порушенням зору